Duurzaam, Betaalbaar en levensloopbestendig wonen

Wij willen duurzame en betaalbare woningen laten bouwen. Woningen die levensloopbestendig zijn of eenvoudig daarnaar aangepast kunnen worden. Voor starters, senioren en doorstromers. Woningen die iets meer dan nul-op-de-meter zijn zodat er ook in de toekomst energieneutraal kan worden gewoond. Woningen met lokale en duurzaam geproduceerde materialen, die zo weinig mogelijk bijdragen aan het stikstofprobleem. Woningen die een positieve bijdrage aan het wijkgevoel leveren.

Waar: de Oostelijke Bulders

 

Wij hebben interesse om in de Oostelijke Bulders te bouwen, zie foto. In de Oostelijke Bulders groeit nu nog gras, maar zal de komende 10 jaar het grootste deel van de uitbreidingswijk De Bulders worden gerealiseerd. Van de 350 te bouwen woningen zijn 70 tot 85 woningen bestemd voor burgerinitiatieven. De gemeente heeft deze plek aangewezen als de uitbreidingslocatie van Heeze. Er is ruimte en het ligt relatief dicht bij het Heezer centrum. De exacte locatie is nader te bepalen in overleg met de gemeente.

 

Ben jij op zoek naar een woning in Heeze?
 

Wil jij straks ook duurzaam en betaalbaar wonen in de Bulders?

 

Wij zijn een enthousiaste groep Heezenaren en oud-Heezenaren die het voornemen heeft om samen huizen te laten bouwen in de uitbreidingswijk de Oostelijke Bulders. Zie de overzichtskaart. Wij willen betaalbare huizen laten bouwen voor starters, senioren en doorstromers. Huizen die samen meer energie opleveren dan zij gebruiken. Wij willen duurzaam bouwen. Alle woningen zullen levensloopbestendig zijn of levensloopbestendig voorbereid. We kiezen samen een architect en aannemer. Deze samenwerking vindt plaats in de vorm een cpo: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Bouwen vanuit een cpo biedt de mogelijkheid om tegen kostprijs te kunnen bouwen.

Waarom: omdat…

 

Omdat wij het belangrijk vinden dat wonen in Heeze toegankelijk blijft voor iedereen. Daarmee geven we ook invulling aan het gemeentelijke beleid om de komende jaren genoeg betaalbare woningen te bouwen om te voldoen aan de vraag van 20% betaalbare woningen.

 

Omdat wij de mogelijkheid om gezamenlijk onze woningen en woonomgeving vorm te kunnen geven graag willen benutten. Daarmee geven we gelijk invulling aan het gemeentelijk beleid om 20 – 25% van de nieuw te bouwen woningen door eigenbouw en nieuwe woonvormen te laten plaatsvinden. In het project De Bulders gaat het dan om 70 – 85 van de 350 te bouwen woningen. Voor de hele gemeente gaat het om 120 – 150 van de 600 te bouwen woningen in de komende 10 jaar.

 

Omdat wij met onze toekomstige buren gaan ontwerpen en bouwen, zullen wij straks een warme start maken. We beginnen gelijk met een wijkgevoel en onze wijk zal een afspiegeling van de Heezer bevolking vormen. Daarmee geven wij invulling aan het gemeentelijk beleid om de leefbaarheid van wijken te vergroten.

 

Omdat wij duurzaam en levensloopbestendig willen bouwen, creëren wij een goed voorbeeld voor toekomstige projecten. Daarmee ondersteunen wij de gemeentelijke ambities voor duurzaam en levensloopbestendig bouwen.

Ik wil graag meedoen

       Stuur een mail naar               

       info@heezewoont.nl

Met wie: met BIEB, de gemeente en De Bulders bv

 

Wij hebben de intentie om het bureau Bouwen In Eigen Beheer, BIEB, te Eindhoven in te schakelen om ons bij alle benodigde processen te begeleiden. De gemeente is bereid om ons procesmatig te ondersteunen zoals vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie. Wij zullen vorm geven aan de ambities uit dezelfde woonvisie. Wij willen graag samenwerken met De Bulders bv om ons project goed in de wijk in te passen volgens het Bestemmingsplan De Bulders.